Werken

Op deze pagina's is de adreslijst van nog bestaande Jesse-panden in Leiden compleet. Binnenkort volgt Katwijk en omgeving.
Foto's, beschrijving en bijzonderheden per pand zijn voorwerp van nader onderzoek. Doel is dat u straks per pand direct de links naar de gedigitaliseerde tekeningen, documenten en foto's in het Het Nieuwe Instituut kunt raadplegen.

De Rooie Buurt

1919

Voorstraat 79

1885

Zeeweg 105

1942

Jesse’s laatst voltooide werk