Stichting

Stichting

Doelstelling

De stichting stelt als doel in haar statuten de bevordering van aandacht voor de het oeuvre van architect Hendrik Jesse en het duurzame gebruik hiervan

Daartoe verzamelt en deelt de stichting kennis over de architect en zijn oeuvre en bouwt ze aan een geëngageerde community.

Projecten

De stichting heeft momenteel diverse projecten in voorbereiding:
- Grondige inventarisatie en documentatie van Jesse's bestaande werken
- Fotograferen van zijn werken
- Kleurenonderzoek i.s.m. Erfgoed Leiden
- Jesse-wandelingen in Leiden, Oegstgeest en Katwijk
- Heruitgave van het boek H.J. Jesse Architect 1860 - 1943

De Jesse stichting werkt op projectbasis samen met Erfgoed Leiden, Historische Vereniging Oud Leiden en Historische Vereniging Oegstgeest, Het Nieuwe Instituut en Anneke Jesse.

Culturele ANBI-status

De stichting Stichting Hendrik Johannes Jesse - Leids architect, kortweg Jesse Stichting, heeft de culturele ANBI-status, waardoor uw gift een extra fiscale aftrek geniet.
Als particulier mag u in uw aangifte inkomstenbelasting een gift aan de Jesse Stichting vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Het RSIN-nummer van de stichting is: 861865923.

Bestuur

Jan van Iersel, voorzitter
Nicole Spaans, secretaris
Pascal Borsjé, penningmeester
Hans Baaijens
Peter van der Geer

De bestuurders verrichten hun activiteiten onbezoldigd.

Relevante documenten

Beleidsplan vastgesteld 13 maart 2021
Privacyverklaring Jesse Stichting maart 2022
Financieel Jaarverslag Jesse Stichting 2021

Wilt u donateur worden?

Particulieren en bedrijven kunnen donateur van de stichting Jesse worden.