Jesse Stichting

Jesse Stichting

Doelstelling

De stichting stelt als doel in haar statuten de bevordering van aandacht voor het oeuvre van architect Hendrik Jesse en het duurzame gebruik hiervan

Daartoe verzamelt en deelt de stichting kennis over de architect en zijn oeuvre en bouwt ze aan een geëngageerde community.

 

Projecten

De stichting heeft momenteel diverse projecten in voorbereiding:
- Grondige inventarisatie en documentatie van Jesse's bestaande werken
- Fotograferen van zijn werken
- Kleurenonderzoek i.s.m. Erfgoed Leiden
- Jesse-wandelingen in Leiden, Oegstgeest en Katwijk
- Heruitgave van het boek H.J. Jesse Architect 1860 - 1943

De Jesse stichting werkt op projectbasis samen met Erfgoed Leiden, Historische Vereniging Oud Leiden en Historische Vereniging Oegstgeest, Het Nieuwe Instituut en Anneke Jesse.

 

Culturele ANBI-status

De stichting Stichting Hendrik Johannes Jesse - Leids architect, kortweg Jesse Stichting, heeft de culturele ANBI-status, waardoor uw gift een extra fiscale aftrek geniet.
Als particulier mag u in uw aangifte inkomstenbelasting een gift aan de Jesse Stichting vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Het RSIN-nummer van de stichting is: 861865923.

 

Bestuur

Jan van Iersel, voorzitter
Nicole Spaans, secretaris
Pascal Borsjé, penningmeester
Hans Baaijens
Peter van der Geer

De bestuurders verrichten hun activiteiten onbezoldigd.

 

Wilt u donateur worden?

De Jesse Stichting, die geheel uit vrijwilligers bestaat, verwelkomt van harte uw steun voor de activiteiten. Zo helpt u om het kostbare erfgoed van Jesse in stand te houden.

Donateurs krijgen halfjaarlijks de nieuwsbrief, worden attent gemaakt op nieuwe blogs op deze website en krijgen uitnodigingen voor activiteiten van de stichting, zoals lezingen, excursies en de jaarlijkse Jesse Borrel in een beeldbepalend Jesse-pand.

Als particulier wordt u voor € 25 per jaar donateur.
Voor € 500 bent u donateur-voor-het-leven.
Bedrijven zijn donateur voor € 250 per jaar.

U meldt zich aan via het contactformulier.

 

Documenten

Financieel Jaarverslag Jesse Stichting 2022
Privacyverklaring Jesse Stichting maart 2022