Stichting

Stichting

Liefde en zorg voor het veelzijdige werk van Hendrik Jesse zijn de drijfveren achter de oprichting van de Jesse Stichting.

Doelstelling

De stichting stelt als doel in haar statuten de bevordering van aandacht voor de het oeuvre van architect Hendrik Jesse en het duurzame gebruik hiervan

Daartoe verzamelt en deelt de stichting kennis over de architect en zijn oeuvre en bouwt ze aan een geëngageerde community.

ANBI-status

De stichting Stichting Hendrik Johannes Jesse - Leids architect, kortweg Jesse Stichting, is bezig met een aanvraag om de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te verkrijgen. Het RSIN-nummer van de stichting is: 861865923.

Beleidsplan

Download via onderstaande link ons beleidsplan.
Beleidsplan vastgesteld 13 maart 2021

Projecten

De stichting heeft momenteel diverse projecten in voorbereiding:
- Grondige inventarisatie en documentatie van Jesse's bestaande werken
- Fotograferen van zijn werken
- Kleurenonderzoek i.s.m. Erfgoed Leiden
- Jesse-wandelingen in Leiden, Oegstgeest en Katwijk
- Heruitgave van het boek H.J. Jesse Architect 1860 - 1943

De Jesse stichting werkt op projectbasis samen met Erfgoed Leiden, Historische Vereniging Oud Leiden en Historische Vereniging Oegstgeest, Het Nieuwe Instituut en Anneke Jesse.

Bestuur

Jan van Iersel, voorzitter
Nicole Spaans, secretaris
Pascal Borsjé, penningmeester
Hans Baaijens
Peter van der Geer

De bestuurders verrichten hun activiteiten onbezoldigd.

Wilt u donateur worden?

Particulieren en bedrijven kunnen donateur van de stichting Jesse worden.