Publicaties

In de loop de jaren zijn diverse publicaties over Hendrik Jesse verschenen. De Jesse Stichting doet voortdurend onderzoek naar het werk van de architect en zal in de toekomst daar zelf ook over publiceren.

Onderstaande digitale publicatie van het boek H.J. Jesse - architect 1860-1943 van Joyce Hoogeveen uit 1996 is alleen antiquarisch nog te verkrijgen. Inzake deze publicatie heeft de Jesse Stichting alles in het werk gesteld om geen inbreuk te plegen op auteursrechten of op andere wijze in strijd te handelen met intellectueel eigendomsrecht van derden. Wij hebben contact gezocht met alle (vermeende) rechthebbenden en toestemming gekregen voor het publiceren van de informatie en de afbeeldingen in het betreffende boek. Het kan echter voorkomen dat u van mening bent dat wij (onbedoeld) uw rechten schenden; laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten. Wij zullen uw bericht vervolgens onderzoeken en er alles aan doen om de inbreuk op te heffen.

 

Joyce Hoogeveen:  H.J. Jesse - architect 1860 - 1943

[pdf-embedder url="https://jessestichting.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2024/02/H.J.-Jesse-Joyce-Hoogeveen.pdf"]