10 intrigerende vragen rond Jesse

10 intrigerende vragen rond Jesse

  1. Jesse verwerkt in zijn villa's vaak een traptoren. Waar komt die voorliefde vandaan?
  2. Jesse verzamelt verwoed oude bouwmaterialen. Waar zien we die terug in zijn werken?
  3. Rijnsburgerweg 22-62 is een bijna perfecte symmetrie. Waarom is dat net niet gelukt?
  4. Duurzaamheid is voor Jesse een thema. Waar past hij die toe?
  5. Veel architecten werken volgens een leidend principe. Hoe zit dat bij Jesse?
  6. Een architect kan niet zonder netwerk. Wie zijn zijn belangrijkste relaties?
  7. Jesse is streng voor opdrachtgevers. Wat weten we van die discussies en hun uitkomst?
  8. Leiden barst rond 1900 van grote architecten. Hoe is hun onderlinge verhouding?
  9. Honderden Jesse panden staan nog fier overeind. Wat verklaart hun tijdloze klasse?
  10. Kwaliteit groeit als je af en toe nee zegt. Waar liggen de grenzen van Jesse?

Met deze vragen gaat de Jesse Stichting aan de slag.
Hebt u zelf ook een prikkelende vraag over Jesse, laat het ons weten.